Stichting

Doelstelling


Stichting Stolpersteine Lochem stelt zich ten doel om, overeenkomstig de ideeën van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, gedenktekens (Stolpersteine) aan te brengen voor de huizen van inwoners van de gemeente Lochem, die tijdens de tweede wereldoorlog door de bezetter bruut zijn weggevoerd en daarna vermoord.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door binnen alle geledingen van de gemeente Lochem en daarbuiten aandacht te genereren voor de campagne, die beoogt om iedere inwoner, die tijdens de tweede wereldoorlog door de bezetter is weggevoerd en vermoord, een naam te geven met een gedenkteken, ondermeer door middel van evenementen, actieve benadering van de diverse doelgroepen en publicaties. Daarin acteert de stichting niet solitair maar werkt samen met de gemeente en tal van lokale instellingen.


Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er op het grondgebied van de huidige gemeente Lochem – dus inclusief de voormalige gemeenten Laren en Gorssel – Joodse inwoners aangehouden, weggevoerd en in concentratiekampen vermoord. Mensen hebben met gevaar voor eigen leven verzet geboden om inwoners te laten onderduiken en hulp te bieden in het verzet, waardoor het leven van andere inwoners dragelijker werd of inwoners zijn gered uit handen van de bezetter. Een aantal zijn gearresteerd en vermoord. Vooral voor beide groepen en voor nabestaanden van hen en om hen een naam te geven, is het ons voornemen hen te gedenken met een Stolperstein vóór de woning, waar zij het laatst verbleven. 
Samenstelling bestuur:


Pieter Arts, voorzitter

Martin Lamers, penningmeester

Gerda Dinkelman, secretaris

Bert Oude Engberink, bestuurslid

Jos Israel, bestuurslid


De bestuursleden zijn vrijwilligers en worden door anderen ondersteund, die zich op basis van vrijwilligheid bezig houden met geschiedkundig onderzoek.


Bankrekeningnummer: NL92 TRIO 0788783564


De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:75429608,

met RSIN nummer: 860280135 en is een ANBI stichting.
Onze statuten en beleidsplan zijn openbaar en in te zien.


Klik hier om de statuten Stichting Stolpersteine Lochem te lezen.


Klik hier om ons beleidsplan te lezen.