Steun ons

Er is veel geld nodig voor het laten leggen van de Stolpersteine. Eén Stolperstein kost momenteel ongeveer € 150,=. Dit is inclusief ongeveer € 20,= voor kosten, zoals huur, flyers, website etc. Het streven van de stichting om voor alle oorlogsslachtoffers een Stolperstein te laten leggen.
Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we uw financiële hulp nodig. We hopen daarom ook dat u ons wilt steunen. 

U kunt een financiële bijdrage storten op rekening: NL92 TRIO 0788783564 ten name van Stichting Stolpersteine Lochem onder vermelding van "Bijdrage Stichting Stolpersteine Lochem".


Onze stichting is aangemerkt als een culturele ANBI.


 


Onze jaarrekening 2022 kun u hier inzien: Jaarrekening SSL 2022