Educatie

Behalve de totstandkoming van Stolpersteine wil de stichting zich ook richten op educatie.


In het najaar van 2019 hebben bestuursleden Pieter Arts en Martin Lamers een lezing gegeven bij het Historisch Genootschap.


In het najaar van 2019 is er tevens contact gelegd met het Tienerwerk en Jongerenwerk van Stiching Welzijn Lochem om binnen de gemeente een mooie ingang te hebben om de educatie vorm te geven. Ook zijn er contacten met de basisschool Mr. Propschool in Lochem. Zij zullen bij een Stolpersteine legging een rol gaan spelen.


Door de Corona crisis is er meer dan een jaar lang helaas niks mogelijk geweest om in educatie iets te doen. Ook omdat de steenleggingen werden uitgesteld. We zijn dan ook voornemens de komende 2 jaar te investeren bovengenoemde contacten.


18 september 2021 hebben we als stichting deelgenomen aan de Vredesweek in Lochem met een wandeling langs de inmiddels gelegde Stolpersteinen in het voorjaar van 2021. Daarbij werden de levensverhalen verteld van de mensen voor wie een Stolpersteine is gelegd.


Binnenkort gaan we op bezoek bij de Rotary in Gorssel om meer te vertellen over onze stichting, onze doelstellingen en voorgenomen Stolpersteine leggingen in Gorssel en omstreken.


Andere ideeën die we verder willen gaan uitwerken richt zich onder andere op het onderhoud van aanwezige Stolpersteine met de gedachte om hier de samenwerking aan te gaan met basisscholen in de gemeente.


Daarnaast is het opzetten van educatieve projecten een vorm om aandacht te hebben en te houden voor de weggevoerde en vermoorde inwoners en hun levensverhalen. Dat kan bijvoorbeeld door scholen te betrekken bij de legging van een Stolpersteine wanneer een Stolpersteine in de omgeving een school gelegd wordt, het ontwikkelen/opzetten van lespakketten en het geven van voorlichting/gastlessen op alle basisscholen in de gemeente en het Staring college in Lochem.