Nieuws

20 september 2023

Stolpersteine gelegd

Op 20 september zijn op drie adressen in de gemeente Lochem Stolpersteine gelegd: op de Ossenbeltsdijk 5 in Klein Dochteren voor Johan Boesveld (1911-1945), bij Wilhelminalaan 18 in Lochem voor Mozes Spier (1864-1943) en aan de Zwiepseweg 5 in Lochem voor Isidor Heilbronn (1887-1943) en Martha Vromen (1901-1943).


Bij de steenlegging voor Johan Boesveld (Ossenbeltsdijk 5) waren veel nabestaanden. Zijn zoon Dick herdacht hem, net als twee kleinkinderen. Johan Boesveld en zijn vrouw hadden onderduikers in huis en werden verraden. Johan werd gearresteerd en bezweek op 34-jarige leeftijd in werkkamp Neuengamme.


Mozes Spier (Wilhelminalaan 18) maakte deel uit van een grote groep Joodse Lochemers die zich op 9 april 1943 moest melden bij het stadhuis en in eerste instantie naar kamp Vught werd getransporteerd. Mozes was toen 79. Via Westerbork – waar hij in een ziekenbarak terecht kwam – werd hij met 1204 andere Joodse mensen naar Sobibor vervoerd. Allen werden daar bij aankomst vermoord.


Isidor Heilbronn en Martha Vromen (Zwiepseweg 5) waren zwager en schoonzus van elkaar. Isidor werd tijdens de razzia van 5 oktober 1942 opgepakt en ging via Westerbork naar Auschwitz waar hij na 3 dagen werd vergast. Zijn vrouw was niet thuis tijdens de razzia en wist de oorlog te overleven.

Martha Vromen kwam in 1932 op 31-jarige leeftijd bij haar zus en zwager aan de Zwiepseweg wonen. Ze werd verschillende keren opgenomen in Joodse psychiatrische inrichtingen. In de nacht van 21 op 22 januari werd ze samen met de andere patiënten van Het Apeldoornsche Bos naar Auschwitz getransporteerd. Allen werden daar meteen omgebracht.

19 maart 2023

Stolpersteine Legging in Lochem

Op woensdag 22 maart vanaf 13.30 uur verzorgt de Stichting Stolpersteine Lochem het leggen van 7 Stolpersteine op vier adressen in Lochem te beginnen op de Kastanjelaan 1 in Lochem, waarna we naar de adressen Paul Krugerstraat 4, Oosterwal 19 en Molenstraat 3 gaan.Z oals gebruikelijk, is door de stichting een folder samengesteld waarin de achtergronden van de vermoorden Lochemers wordt geschreven. Vier folders, voor ieder adres één. 


De Stichting Stolpersteine Lochem is verheugd dat de steenlegging kan worden bijgewoond door, een naar verwachting grote groep familie/nabestaanden. We verwachten tientallen aanwezigen, waarvan een deel speciaal voor deze gelegenheid over komt uit Canada, Israel en de VS.

Als stichting zijn wij tevens verheugd dat de Lochemse burgemeester Sebastiaan van ’t Erve tijdens de ceremonie het woord zal voeren.

5 december 2022

Vernielingen Walderstraat 12

Vandaag kreeg onze stichting bericht over een inbraak in pand Walderstraat 12 in Lochem.

In de nacht van vrijdag 2 december op zaterdag 3 december is de voordeur ingetrapt en is in de muur van de woning o.a. een Davidster en het woord 'Jood' gekerfd.

Vermoed wordt dat deze manifestatie van antisemitisme niet losstaat van de vier Stolpersteine, die de stichting op 28 september j.l. heeft gelegd om de inwoners te herdenken, die hier in 1942 woonden en die slachtoffer werden en vermoord zijn in Auschwitz en Theresiënstadt louter omdat ze een joodse achtergrond hadden. Op 28 september j.l. was al een davidster in de buitenmuur van het pand gekerfd.


Het bestuur spreekt zijn afschuw hierover uit en wil dat de instanties, die hierover gaan - gemeente, politie, openbaar ministerie - geen moeite onbenut laten om deze daad bestraft te krijgen. Het toont nog weer eens aan dat vrijheid, tolerantie, gerechtigheid geen vanzelfsprekende zaken zijn en dat aandacht voor wat er toen en nu gebeurt – burgers omwille van hun achtergrond en geloof de toegang tot onze democratische samenleving ontzeggen en vermoorden – aan de kaak moet worden gesteld en een appèl doet op iedere weldenkende en tolerante inwoner om zich hierbij aan te sluiten.


22 september 2022

Stolpersteinelegging op 28 september 2022

Wij zijn blij dat we ook dit najaar weer Stolpersteine kunnen leggen. Woensdag 28 september is het weer zover. Dan gaan wij Stolpersteine leggen voor 13 mensen op 5 adressen die in de 2e Wereldoorlog wreed zijn afgevoerd door de bezetter en omgebracht. Door middel van het leggen van een Stolpersteine herdenken wij deze mensen. Immers een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is.

Ons programma start om 14.00 uur en er zijn steenleggingen op de volgende adressen: Walderstraat 8, Walderstraat 12, Markt 20, H. Postelweg 17 allen in Lochem en Veltkampsweg 1 in Laren. Het complete programma van deze steenlegging vindt u hier:

Programma Stolpersteinelegging 28 sept 202207 mei 2022

Stolpersteine legging op 11 mei 2022 en Minisymposium op 19 mei 2022

Op 3 adressen in Lochem worden Stolpersteine gelegd op woensdag 11 mei 2022

Op Zwiepseweg 59 I hoog in Lochem worden op 11 mei a.s. vier Stolpersteine gelegd voor de familie Schuster. Dat gebeurt om 14:00 uur. Coen van Uhm, van geboorte Lochemer en geboren in dit huis, heeft de geschiedenis van zijn geboortehuis en van de situatie van een aantal Joodse families beschreven in een boekje, dat binnenkort uitkomt.

Op Emmastraat 25 in Lochem worden 5 Stolpersteine gelegd op 11 mei om 14:45 uur voor de familie Koopmans. Over dit pand en de familie werd eerder in 2010 een boekje uitgegeven op naam van Cees Derlagen, die deze geschiedenis beschrijft en van een context voorziet.

Op doctor Rivestraat 6 woonden twee inwoners van Joodse komaf van 84 en 85 jaar met de naam Heilbronn. Ook zij ontkwamen niet aan de systematische uitroeiing van de Joodse burgers en werden weggevoerd en vermoord. Om 15.50 uur worden voor hen twee Stolperstenen gelegd. Bijzonder is dat ter plekke geen nummer 6 meer bestaat. Niet alleen deze bewoners dreigen in de vergetelheid te geraken, ook hun adres bestaat wonderlijk genoeg niet meer. Ter plaatse gaat nummer 4 over in nummer 8. Op de grens van beide nummers zullen we de stenen leggen.


Stolpersteine worden gelegd in Lochem en in de andere kernen van onze gemeente om ons te blijven herinneren aan de barbarij van de bezetting, de systematische haatzaaierij tegenover bevolkingsgroepen en het brute geweld tegen hen die hiertegen in verzet kwamen. Zij die vergeten dreigen te worden…zijn tegelijk diegenen, die ons moeten blijven herinneren aan wat er toen gebeurde en wat nooit meer terug mag komen.


Op Donderdag 19 mei van 19:30-22:00 uur is er een minisymposium in het Stadshuus in Lochem over de bedreigingen van toen en die van nu. Wat kunnen we doen om deze boodschap vast te houden en blijvend uit te dragen: in het onderwijs, naar bezoekers en vakantiegangers in onze gemeente, naar onze inwoners? Moet er een routekaart komen langs alle Stolpersteine in onze gemeente, kunnen we een boekje samenstellen met verhalen over de moord op onschuldige burgers en moeten we jaarlijks de slachtoffers blijven herdenken en eren?

U bent van harte welkom bij dit mini symposium. Aanmelden kan via: info@stolpersteinelochem.nl

13 maart 2022

Steun uit Gorssel

 Stichting Stolpersteine Lochem krijgt steun van de Rotary uit Gorssel bij het zoeken van (bijna) vergeten slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, die geen graf hebben en waarvoor de mogelijkheid bestaat om een Stolperstein te leggen. De Rotary is ook bereid om de kosten van de ‘eigen’  Stolpersteine te financieren.

Inmiddels heeft ook de Historische Vereniging van Gorssel, De Elf Marken, die het hele gebied van de voormalige gemeente Gorssel bestrijkt, dus ook Eefde, Almen, Harfsen, Joppe, Epse, Kring van Dorth, steun toegezegd bij het vinden en localiseren van bijna vergeten slachtoffers.  Zo kende Gorssel tweeëntwintig joodse inwoners en hebben er in de Kleine Haar nabij de Oxerhof veel jonge joodse mannen verbleven, die een agrarische opleiding genoten met het mogelijke vooruitzicht om naar Palestina te emigreren. Het macabere deed zich voor dat de Duitse bezetter deze jonge Palestinagangers een uitreisvisum verstrekten tegen de ruil van Duitse gevangenen uit dat gebied.

Maar er is nog een lijst van verzetsmensen, die gefusilleerd zijn of van onderduikers, die moedwillig geslachtofferd werden, waarvoor een Stolperstein gelegd kan worden. Het zal dus wel niet blijven bij de enige Stolperstein, die nu in Gorssel gelegd is door nabestaanden van Aron Polak op de Rietdekkerweg 24.    


7 maart 2022

Stolpersteine legging

Op de Molenbelt 4-6 in Lochem is een Stolperstein gelegd voor Willem Jan ter Schegget, lid van de gemeenteraad van Lochem van 1935-1940, bezweken op 1 januari 1943 in Neuengamme.

De Stolpersteine is gelegd door Wim ter Schegget, kleinzoon van Willem Jan en Lientje Brinkman-ter Schegget nicht van Willem Jan, in aanwezigheid van burgemeester van 't Erve van Lochem en fractievoorzitter GroenLinks, Linda Sanders die beiden een mooie toespraak hielden.12 november 2021

Stolpersteine gelegd

Vrijdag 12 november jl. heeft de Stichting Stolpersteine Lochem op 3 locaties in de gemeente Lochem Stolpersteine mogen leggen.

We zijn gestart aan de Lochemseweg 76A, op de hoek met de Plantageweg. Een Stolpersteine voor Derk-Jan Wassink, 21 jaar en bezielend Jehova getuige.

Aan de Kapelweg 9 werden 5 Stolpersteine gelegd voor de familie Philps-Goldwerth te weten: Joseph Philips (58 jaar) Charlotte Philips (59 jaar), Isaak Goldwerth (35 jaar), Nelli-Natalie Goldwerth (30 jaar) en Hannie Goldwerth (7 jaar).

De laatste Stolpersteine kwam aan de Nieuweweg 6 voor Josephine Vromen-Cohen (79 jaar).


18 oktober 2021

Leggen van Stolpersteine op 12 november 2021

Op vrijdag, 12 november a.s. – tussen 14:00 uur en 16:15 uur - gaan we zeven Stolpersteine leggen op:

  • Lochemseweg 76A Joppe (1) om 14.00 uur
  • Kapelweg 9 Almen (5) om 14.45 uur
  • Nieuweweg  6 Lochem (1) om 15.45 uur

Ook staat de Stolpersteine legging voor Willem Jan ter Schegget op de planning. Deze vindt plaats op maandag 29 november om 18.15 uur aan de Molenbelt 4-6 in aanwezigheid van de burgemeester.

13 mei 2021

Legging Stolpersteine najaar 2021

In het najaar van 2021 zijn we voornemens om nogmaals 18 Stolpersteine te leggen op de volgende adressen: Zwiepseweg 59, Lochem, Kapelweg 9, Almen, Vordenseweg 17, Barchem, Emmastraat 25 en Molenbelt 4-6, Lochem en de Lochemseweg 67a in Joppe. 

Dit is echter nog onder voorbehoud omdat we afhankelijk zijn van de levering van de Stolpersteine uit Duitsland. Binnenkort volgt hierover meer informatie.


20 april 2021

17 Stolpersteine gelegd in Lochem

Op 20 april 2021 hebben we met de Stichting Stolpersteine Lochem op 4 plekken, te weten Markt 9, Nieuweweg 6, Bierstraat 2 en Smeestraat 1, in totaal 17 Stolpersteine gelegd. Vier mooie, weliswaar sobere steenleggingen vanwege de Coronamaatregelen, maar zeer emotionele momenten met nabestaanden. Met dank aan de medewerkers van Circulus Berkel die de Stolpersteine definitief in de bestrating hebben gelegd.


Onder het kopje Steenleggingen vind u de namen en de achtergrondinformatie van de mensen voor wie de stenen zijn gelegd.


14 maart 2020

STOLPERSTEINE LEGGING 24 MAART EN 2 APRIL GECANCELD.

Het bestuur van de Stichting Stolpersteine Lochem heeft besloten de Stolpersteine leggingen op 24 maart en 2 april as te annuleren in verband met de Corona maatregelen.

De Stolpersteine legging zonder publiek mist een essentieel onderdeel. Wij willen juist de aandacht en betrokkenheid van publiek. Dat is nu niet verantwoord.

Wanneer de Stolpersteine leggingen wel gaan plaatsvinden, laten wij u weten zodra we dit weer kunnen overzien.

15 december 2019

Verzetshelden
Jan Penning bezorgde in de oorlog het illegale blad Trouw in Laren, Lochem en Barchem. Hij werd in Gorssel gearresteerd en na een doodsvonnis op 10 augustus 1944 gefusilleerd in Vught.
Naast hem zijn er nog tenminste 23 verzetsmensen bekend binnen onze gemeente die zijn verraden, gearresteerd, gefusilleerd of in gevangenkampen omgebracht.
Wie kent er namen en geschiedenissen van verzetshelden uit de tweede wereldoorlog uit onze gemeente, die het verdienen om een stolpersteine voor hun toenmalige huis te kriigen om hen niet te vergeten. En ter herdenking van de vele slachtoffers?
Foto's, documenten en verhalen zijn meer dan welkom!
Je kan reageren naar de Stichting: info@stolpersteinelochem.nl

22 november 2019

We gaan Stolpersteine leggen!
Stichting Stolpersteine Lochem is verheugd te kunnen vertellen dat wij, als Stichting, inmiddels 2 concrete data hebben waarop wij de eerste 8 Stolpersteine voor joodse slachtoffers gaan leggen.

De eerste Stolpersteinelegging is op 24 maart 2020 om 9.00 uur. Bij deze bijeenkomst zal de kunstenaar Gunther Demnig naar Lochem komen om hier bij aanwezig te zijn.

De tweede keer vindt plaats op donderdag 2 april 2020 om 11.30 uur in aanwezigheid van de burgemeester van Lochem: de heer van 't Erve.
Welke namen en adressen het zijn, zullen wij later dit jaar bekendmaken.

Mocht u ons willen helpen of steunen, dan horen wij dat graag.
Wij zijn goed bereikbaar via deze facebookpagina of via info@stolpersteinelochem.nl

19 september 2019

Stichting Stolpersteine Lochem is een feit!

Eind juli 2019 is Stichting Stolpersteine Lochem opgericht. De stichting heeft een bestuur van 5 bestuursleden bestaande uit: Pieter Arts (voorzitter), Martin Lamers (penningmeester), Anita Israel - de Vries (secretaris), Bert Oude Engberink (bestuurslid) en Jos Israel (bestuurslid). Vijf betrokken inwoners uit de gemeente die ieder een eigen achtergrond en motivatie hebben om binnen de hele gemeente Lochem de Stolpersteine (Struikelstenen) te willen leggen voor hen die in de 2e wereldoorlog uit hun huizen zijn afgevoerd naar concentratiekampen en nooit zijn teruggekeerd.
Stolpersteine is bedacht door de Berlijnse kunstenaar Gunther Demnig.
Vanavond heeft het bestuur van Stichting Stolpersteine, samen met een ondersteuningsgroep van mensen die iets concreets willen bijdragen binnen dit initiatief en het initiatief een warm hart toedragen, een aftrap gedaan.

Voor hen die vielen gaan wij aan de slag om deze mensen weer thuis te laten komen.
"Een mens is pas vergeten, als zijn naam vergeten is"

Volg ons op Facebook: Stolpersteine Lochem.