Nieuws


07 mei 2022

Stolpersteine legging op 11 mei 2022 en Minisymposium op 19 mei 2022

Op 3 adressen in Lochem worden Stolpersteine gelegd op woensdag 11 mei 2022

Op Zwiepseweg 59 I hoog in Lochem worden op 11 mei a.s. vier Stolpersteine gelegd voor de familie Schuster. Dat gebeurt om 14:00 uur. Coen van Uhm, van geboorte Lochemer en geboren in dit huis, heeft de geschiedenis van zijn geboortehuis en van de situatie van een aantal Joodse families beschreven in een boekje, dat binnenkort uitkomt.

Op Emmastraat 25 in Lochem worden 5 Stolpersteine gelegd op 11 mei om 14:45 uur voor de familie Koopmans. Over dit pand en de familie werd eerder in 2010 een boekje uitgegeven op naam van Cees Derlagen, die deze geschiedenis beschrijft en van een context voorziet.

Op doctor Rivestraat 6 woonden twee inwoners van Joodse komaf van 84 en 85 jaar met de naam Heilbronn. Ook zij ontkwamen niet aan de systematische uitroeiing van de Joodse burgers en werden weggevoerd en vermoord. Om 15.50 uur worden voor hen twee Stolperstenen gelegd. Bijzonder is dat ter plekke geen nummer 6 meer bestaat. Niet alleen deze bewoners dreigen in de vergetelheid te geraken, ook hun adres bestaat wonderlijk genoeg niet meer. Ter plaatse gaat nummer 4 over in nummer 8. Op de grens van beide nummers zullen we de stenen leggen.


Stolpersteine worden gelegd in Lochem en in de andere kernen van onze gemeente om ons te blijven herinneren aan de barbarij van de bezetting, de systematische haatzaaierij tegenover bevolkings-groepen en het brute geweld tegen hen die hiertegen in verzet kwamen. Zij die vergeten dreigen te worden…zijn tegelijk diegenen, die ons moeten blijven herinneren aan wat er toen gebeurde en wat nooit meer terug mag komen.


Op Donderdag 19 mei van 19:30-22:00 uur is er een minisymposium in het Stadshuus in Lochem over de bedreigingen van toen en die van nu. Wat kunnen we doen om deze boodschap vast te houden en blijvend uit te dragen: in het onderwijs, naar bezoekers en vakantiegangers in onze gemeente, naar onze inwoners? Moet er een routekaart komen langs alle Stolpersteine in onze gemeente, kunnen we een boekje samenstellen met verhalen over de moord op onschuldige burgers en moeten we jaarlijks de slachtoffers blijven herdenken en eren?

U bent van harte welkom bij dit mini symposium. Aanmelden kan via: info@stolpersteinelochem.nl

13 maart 2022

Steun uit Gorssel

 Stichting Stolpersteine Lochem krijgt steun van de Rotary uit Gorssel bij het zoeken van (bijna) vergeten slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, die geen graf hebben en waarvoor de mogelijkheid bestaat om een Stolperstein te leggen. De Rotary is ook bereid om dr kosten van de ‘eigen’  Stolpersteine te financieren.

Inmiddels heeft ook de Historische Vereniging van Gorssel, De Elf Marken, die het hele gebied van de voormalige gemeente Gorssel bestrijkt, dus ook Eefde, Almen, Harfsen, Joppe, Epse, Kring van Dorth , steun toegezegd bij het vinden en localiseren van bijna vergeten slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, die vermoord zijn of bezweken onder het juk van de bezetter en die geen graf hebben gekregen. Zo kende Gorssel tweeëntwintig joodse inwoners en hebben er in de Kleine Haar nabij de Oxerhof veel jonge joodse mannen verbleven, die een agrarische opleiding genoten met het mogelijke vooruitzicht om naar Palestina te emigreren. Het macabere deed zich voor dat de Duitse bezetter deze jonge Palestinagangers een uitreisvisum verstrekten tegen de ruil van Duitse gevangenen uit dat gebied.

Maar er is nog een lijst van verzetsmensen, die gefusilleerd zijn of van onderduikers, die moedwillig geslachtofferd werden, waarvoor een Stolperstein gelegd kan worden. Het zal dus wel niet blijven bij de enige Stolperstein, die nu in Gorssel gelegd is door nabestaanden van Aron Polak op de Rietdekkerweg 24.    


7 maart 2022

Stolpersteine legging

Op de Molenbelt 4-6 in Lochem is een Stolperstein gelegd voor Willem Jan ter Schegget, lid van de gemeenteraad van Lochem van 1935-1940, bezweken op 1 januari 1943 in Neuengamme.

De Stolpersteine is gelegd door Wim ter Schegget, kleinzoon van Willem Jan en Lientje Brinkman-ter Schegget nicht van Willem Jan, in aanwezigheid van burgemeester van 't Erve van Lochem en fractievoorzitter GroenLinks, Linda Sanders die beide een mooie toespraak hielden.12 november 2021

Stolpersteine gelegd

Vrijdag 12 november jl. heeft de Stichitng Stolpersteine Lochem op 3 locaties in de gemeente Lochem Stolpersteine mogen leggen.

We zijn gestart aan de Lochemseweg 76A, op de hoek met de Plantageweg. Een Stolpersteine voor Derk-Jan Wassink, 21 jaar en bezielend Jehova getuige.

Aan de Kapelweg 9 werden 5 Stolpersteine gelegd voor de familie Philps-Goldwerth te weten: Joseph Philips (58 jaar) Charlotte Philips (59 jaar), Isaak Goldwerth (35 jaar), Nelli-Natalie Goldwerth (30 jaar) en Hannie Goldwerth (7 jaar).

De laatste Stolpersteine kwam aan de Nieuweweg 6 voor Josephine Vromen-Cohen (79 jaar).


18 oktober 2021

Leggen van Stolpersteine op 12 november 2021

Op vrijdag, 12 november a.s. – tussen 14:00 uur en 16:15 uur - gaan we zeven Stolpersteine leggen op:

  • Lochemseweg 76A Joppe (1) om 14.00 uur
  • Kapelweg 9 Almen (5) om 14.45 uur
  • Nieuweweg  6 Lochem (1) om 15.45 uur

Ook staat de Stolpersteine legging voor Willem Jan ter Schegget op de planning. Deze vindt plaats op maandag 29 november om 18.15 uur aan de Molenbelt 4-6 in aanwezigheid van de burgemeester.

13 mei 2021

Legging Stolpersteine najaar 2021

In het najaar van 2021 zijn we voornemens om nogmaals 18 Stolpersteine te leggen op de volgende adressen: Zwiepseweg 59, Lochem, Kapelweg 9, Almen, Vordenseweg 17, Barchem, Emmastraat 25 en Molenbelt 4-6, Lochem en de Lochemseweg 67a in Joppe. 

Dit is echter nog onder voorbehoud omdat we afhankelijk zijn van de levering van de Stolpersteine uit Duitsland. Binnenkort volgt hierover meer informatie.


20 april 2021

17 Stolpersteine gelegd in Lochem

Op 20 april 2021 hebben we met de Stichting Stolpersteine Lochem op 4 plekken, te weten Markt 9, Nieuweweg 6, Bierstraat 2 en Smeestraat 1, in totaal 17 Stolpersteine gelegd. Vier mooie, weliswaar sobere steenleggingen vanwege de Coronamaatregelen, maar zeer emotionele momenten met nabestaanden. Met dank aan de medewerkers van Circuslus Bekel die de Stolpersteine definitief in de bestrating hebben gelegd.


Onder het kopje Steenleggingen vind u de namen en de achtergrondinformatie van de mensen voor wie de stenen zijn gelegd.


14 maart 2020

STOLPERSTEINE LEGGING 24 MAART EN 2 APRIL GECANCELD.

Het bestuur van de Stichting Stolpersteine Lochem heeft besloten de Stolpersteine leggingen op 24 maart en 2 april as te annuleren in verband met de Corona maatregelen.

De Stolpersteine legging zonder publiek mist een essentieel onderdeel. Wij willen juist de aandacht en betrokkenheid van publiek. Dat is nu niet verantwoord.

Wanneer de Stolpersteine leggingen wel gaan plaatsvinden, laten wij u weten zodra we dit weer kunnen overzien.

15 december 2019

Verzetshelden
Jan Penning bezorgde in de oorlog het illegale blad Trouw in Laren, Lochem en Barchem. Hij werd in Gorssel gearresteerd en na een doodsvonnis op 10 augustus 1944 gefusilleerd in Vught.
Naast hem zijn er nog tenminste 23 verzetsmensen bekend binnen onze gemeente die zijn verraden, gearresteerd, gefusilleerd of in gevangenkampen omgebracht.
Wie kent er namen en geschiedenissen van verzetshelden uit de tweede wereldoorlog uit onze gemeente, die het verdienen om een stolpersteine voor hun toenmalige huis te kriigen om hen niet te vergeten. En ter herdenking van de vele slachtoffers?
Foto's, documenten en verhalen zijn meer dan welkom!
Je kan reageren naar de Stichting: info@stolpersteinelochem.nl

22 november 2019

We gaan Stolpersteine leggen!
Stichting Stolpersteine Lochem is verheugd te kunnen vertellen dat wij, als Stichting, inmiddels 2 concrete data hebben waarop wij de eerste 8 Stolpersteine voor joodse slachtoffers gaan leggen.

De eerste Stolpersteinelegging is op 24 maart 2020 om 9.00 uur. Bij deze bijeenkomst zal de kunstenaar Gunther Demnig naar Lochem komen om hier bij aanwezig te zijn.

De tweede keer vindt plaats op donderdag 2 april 2020 om 11.30 uur in aanwezigheid van de burgemeester van Lochem: de heer van 't Erve.
Welke namen en adressen het zijn, zullen wij later dit jaar bekendmaken.

Mocht u ons willen helpen of steunen, dan horen wij dat graag.
Wij zijn goed bereikbaar via deze facebookpagina of via info@stolpersteinelochem.nl

19 september 2019

Stichting Stolpersteine Lochem is een feit!

Eind juli 2019 is Stichting Stolpersteine Lochem opgericht. De stichting heeft een bestuur van 5 bestuursleden bestaande uit: Pieter Arts (voorzitter), Martin Lamers (penningmeester), Anita Israel - de Vries (secretaris), Bert Oude Engberink (bestuurslid) en Jos Israel (bestuurslid). Vijf betrokken inwoners uit de gemeente die ieder een eigen achtergrond en motivatie hebben om binnen de hele gemeente Lochem de Stolpersteine (Struikelstenen) te willen leggen voor hen die in de 2e wereldoorlog uit hun huizen zijn afgevoerd naar concentratiekampen en nooit zijn teruggekeerd.
Stolpersteine is bedacht door de Berlijnse kunstenaar Gunther Demnig.
Vanavond heeft het bestuur van Stichting Stolpersteine, samen met een ondersteuningsgroep van mensen die iets concreets willen bijdragen binnen dit initiatief en het initiatief een warm hart toedragen een aftrap gedaan.

Voor hen die vielen gaan wij aan de slag om deze mensen weer thuis te laten komen.
"Een mens is pas vergeten, als zijn naam vergeten is"

Volg ons op Facebook: Stolpersteine Lochem.